Absolvent oboru vzdělávání Strojírenství je po odpovídající době zapracování připraven pro výkon středních technickohospodářských funkcí, zejména v oblasti strojírenství a dalších příbuzných oborech. Může zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, ale i další funkce v podobných útvarech.
Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi v praxi vykonávat: konstruktér, projektant, technolog, logistik, normovač, kontrolor, mistr, dispečer, podnikatel v oboru a další.

Učební plán: 1.-3. ročník 2018/2019 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán: 4. ročník 2018/2019 23-41-M/01 Strojírenství

Profil absolventa

Absolvent je připraven celoživotně se vzdělávat. Umí pracovat s informacemi a informačními zdroji, využívá prostředků informačních a komunikačních technologií. Je připraven k vykonávání vysoce kvalifikovaných technických činností, které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a robotizace ve všech odvětvích hospodářství. Umí pracovat v týmu i samostatně. V nejvyšší možné míře ovládá práci s výpočetní technikou a aplikačními technickými programy. Využívá jeden cizí jazyk v odborné i osobní komunikaci. Má poznatky o fungování národního hospodářství a EU. Orientuje se ve světě práce a pracovně-právních vztazích.

Osvědčení a certifikáty

Žák může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.
Osvědčení o absolvování základního kurzu programování na CNC strojích s řídícím systémem Fanuc a Heidenhaim v rámci výběrových nepovinných odborných předmětů.
Osvědčení o absolvování základního kurzu AutoCAD 2008 a Inventor 2008 v rámci výběrových nepovinných odborných předmětů.

Menu