Absolvent oboru vzdělání Strojírenské práce – Zámečnické práce a údržba se uplatní se jako strojírenský dělník při obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů na kovy, při středně náročných technologických operacích a při výkonu rutinních montážních a servisních prací (jednoduché opravy).

Profil absolventa

Absolventi oboru Strojírenské práce – Zámečnické práce a údržba získají znalost veškerých základních operací při ručním a strojním zpracování kovů, práce podle technických montážních náčrtů a schémat, čtení jednoduchých výrobních a montážních výkresů, znalost používání technických norem a tabulek.

Absolvent je schopen:

  • vykonávat základní montážní a údržbářské práce,
  • obsluhovat při jednoduchých operacích seřízené konvenční obráběcí stroje,
  • samostatně vykonávat různé práce v oblasti základní údržby vodovodních řádů, armatur a bytového fondu,
  • vyrábět a montovat podle technických montážních náčrtků a schémat,
  • číst jednoduché výrobní a montážní výkresy,
  • používat technické normy a tabulky,
  • volit pracovní a upínací nářadí, měřidla, přípravky a zařízení, hospodárně je využívat a ošetřovat,
  • vykonává jednoduché montážní práce vyplývající ze strojírenské výroby, které vyžadují zaučení.
Menu