Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve funkcích v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod., např. na pracovních pozicích technik údržby, revizní technik, ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik, manažer provozu, a to především při pracovních činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků, s jejich údržbou a opravami. Mohou se také uplatnit ve strojírenských firmách jako mistři, pracovníci kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod.

Učební plán 23-45-M/01 Dopravní prostředky

Profil absolventa

Absolventi získají studiem vědomosti, které jim umožní pracovat s motorovými vozidly, ale taktéž ve strojírenství. Uplatnění mohou najít např. v autosalonech jako prodejci či konzultanti, dále v autoservisech jako přejímací technici, nebo vedoucí autoservisu a v logistických firmách. Budou-li mít zájem o práci u policie, mohou pracovat i jako dopravní policisté. Maturitní zkouška může být cestou ke studiu na vysoké či vyšší odborné škole.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech dopravních, poměrně často v oborech strojírenských.

Osvědčení a certifikáty

Žáci mohou během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.
Řidičské oprávnění – žáci v rámci studia vykonávají zkoušky, které je opravňují řídit motorová vozidla, včetně nákladních automobilů.

Menu