Od školního roku 2018/2019 nebude tento obor v naší nabídce.

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách. Je připraven samostatně provádět základní zednické práce, betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, provádět monolitické a montované konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby a pracuje při přestavbě budov, vykonávají speciální práce na stavbách – zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce, výstavba montovaných staveb.
Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v řemeslné živnosti. Po absolvování se může ucházet o přijetí do nástavbového studia.

Učební plán 36-67-H/01 Zedník

Profil absolventa

Absolvent má základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážích stavebních konstrukcí a zateplování budov. Absolvent je schopen posuzovat vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí. Příprava v oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví.

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru může během studia získat osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

 

 

Menu