Absolvent se uplatní v povolání stavební technik (se zaměřením na technická zařízení budov), a to v pracovních pozicích mistr, provozní dispečer, technolog, kontrolor jakosti, technik přípravy a realizace investic a engineeringu, projektant zařízení a stavbyvedoucí.

Práci může vykonávat na stavbách obytných, občanských, průmyslových i zemědělských, na technických nebo technickoekonomických pozicích v oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky a rozvodu plynu, případně při řízení výroby v provozu i údržbě, ve vývoji i na úseku správním, v oblasti prodeje potřeb pro technická zařízení budov.

Učební plán 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Profil absolventa

Obsah studia tvoří předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na schopnost používání cizího jazyka při pracovním uplatnění v zemích EU.

Studium poskytne vedle základních poznatků ze stavebnictví odborné a speciální znalosti v oblastech ekologického i tradičního vytápění, klimatizace, zásobování plynem, rozvodů vody a vzduchotechniky. Součástí výuky je také projektování rozvodů v CADových programech a příprava na vykonání kurzu svařování dle ČSN 05 0705.

Menu