Absolvent se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách v povolání instalatér, a to v pozici zaměstnance. Je připraven samostatně provádět vnitřní potrubní rozvody v budovách, osazovat zařizovací předměty a montovat armatury, montovat a opravovat rozvody kanalizace, vodovody a vytápění a připojovat veškeré technické prvky, které souvisí s těmito rozvody. Po získání praxe v oblasti plynárenství a vydání oprávnění je schopen samostatně montovat i plynárenské rozvody. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech. Po absolvování se může ucházet o přijetí do nástavbového studia.

Učební plán 36-52-H/01 Instalatér

Profil absolventa

Absolvent učebního oboru Instalatér má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Absolventi příslušného vzdělávacího programu najdou uplatnění ve firmách zaměřených na provádění instalatérských prací, jako jsou rozvody vody, plynu a systémů pro vytápění. Absolvent se orientuje v základních ekonomických otázkách této problematiky. Je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Osvědčení a certifikáty

Součástí odborného výcviku je možnost absolvování kurzu a složení zkoušek z měkkého a tvrdého pájení a svařování plastů PPR. Složení zkoušky v těchto specializacích je dokládáno příslušnými osvědčeními opravňujícími k provádění těchto činností.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

 

??? Svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška-odborná způsobilost podle ČSN 05 0705, Polyfúzní svařování plastů, Pájení mědi

 

Menu