Absolvent se uplatní především v oblastech návrhů a realizace hardwarových řešení odpovídajících účelu nasazení, údržby prostředků informačních technologií z hlediska HW, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalací a správy aplikačního SW, instalací a správy operačních systémů, návrhů, realizace a administrace sítí, kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií včetně poradenství, obecné i specializované podpory uživatelů prostředků informačních technologií. Může pracovat jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií a podobně.

Učební plán: 1.-2. ročník 2018/2019 18-20-M/01 Informační technologie

Učební plán: 3.-4. ročník 2018/2019 18-20-M/01 Informační technologie

Učební plán: 2.-4. ročník 2018/2019 18-20-M/01 Informační technologie – aplikace osobních počítačů

Učební plán: 2.-4. ročník 2018/2019 18-20-M/01 Informační technologie – informatika v ekonomice

Profil absolventa

V rámci přípravy na zaměstnání v podmínkách rychle se měnící společnosti je posílena orientace absolventa na komunikativní dovednosti, pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost), dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační technologie. Odborná vyspělost absolventa odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání. Absolvent je současně kvalitně připraven ke studiu na vysokých školách. Současně je připravován tak, aby získané návyky a dovednosti využil nejen pro terciární, ale i celoživotní vzdělávání.

Osvědčení a certifikáty

Žáci během studia získávají přístup k elektronickým vzdělávacím materiálům a mohou si rozšířit své znalosti jak z informačních technologií, tak i angličtiny. Rovněž mohou přispět do mezinárodních projektů z oboru informačních a komunikačních technologií. Své síly mohou poměřit i s jinými studenty z podobných oborů v několika soutěžích, kterých se pravidelně naše škola účastní.

 

Menu