Absolventi oboru vzdělání Telekomunikace najdou své uplatnění především při montáži, demontáži, zkoušení, obnovování a provozní údržbě telekomunikačních, bezpečnostních a zabezpečovacích zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí a zajišťování telekomunikačních služeb. Dále dokáží propojit moderní prvky IT, jako jsou kamerové systémy, bezpečností a zabezpečovací systémy, systémy ochrany majetku, elektronická požární signalizace a systémy inteligentních domů.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu a kontrolor telekomunikačních zařízení.

Učební plán: 2.-3. ročník 2018/2019 26-45-M/01 Telekomunikace

 

Profil absolventa

Absolventi se naučí instalovat, nastavovat, obsluhovat a udržovat telekomunikační zařízení, navrhovat, zapojovat a sestavovat elektronické obvody, plánovat, sestavovat a spravovat datovou síť, navrhovat a realizovat připojení PC nebo sítě k internetu apod., číst a vytvářet technickou dokumentaci, elektrotechnická schémata, používat měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení, určovat parametry signálu a parametry přenosových cest, analyzovat a vyhodnocovat výsledky měření.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

 

Menu