Již tradiční dějepisná soutěž „O Herodotův vous“ zakončila výuku historie i tento školní rok. Letos proběhla ve znamení 80. výročí operace Anthropoid. Zlatou příčku vybojovalo družstvo třídy 1.PM ve složení Koky, Ljapin, Ticháček, druhé místo obsadilo družstvo třídy 1.PA ve složení Březina, J. Franc, Popov a bronzovou medaili si odneslo družstvo 1.PM ve složení Fischer, Kuzmenko, Zeiska.

Soutěž byla, jako každý rok, rozdělena na dvě části, v úvodní družstva prokázala své vědomosti z látky probírané po celý školní rok a v té druhé soutěžící předvedli své znalosti o průběhu, dopadu a aktérech operace Anthropoid. Vítězové obdrželi propisovací tužky s logem školy a samozřejmě i sladkou odměnu.

Mgr. Daniela Synáčová

Menu