Již tradiční dějepisná soutěž proběhla na naší škole 20. června, i přes tropické počasí, které znepříjemňovalo soutěžícím atmosféru. Tak jako každý rok odpovídala tříčlenná družstva na otázky z všeobecných znalostí historie a v druhé části soutěže se zaměřila na významné výročí. V letošním roce se jím stalo 70 let od atentátu na Reinharda Heydricha, takže přihlášená družstva si doma ladila vědomosti na toto téma.
Družstva jsou většinou složena ze žáků prvních ročníků, protože jen v tomto roce mají v osnovách předmět dějepis. Překvapením proto byla účast družstva třetího ročníku oboru Informační technologie. Ti zabojovali a získali třetí místo, na druhém místě skončilo družstvo třídy 1.PM a vítězství si odnesla třída 1.PK. Vítězové si odnesli kromě diplomů drobné ceny a všechna družstva sladkou odměnu. Poděkování patří Gabriele Vokounové, Kateřině Špatenkové a Michaele Leové za pomoc při organizaci soutěže a také fotografům Danielu Sýsovi a Petru Matouškovi.
Mgr. Daniela Synáčová

Menu