Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je výuka na všech středních školách zrušena od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Žádáme rodiče a žáky, aby pravidelně sledovali stránky školy a Bakaláře, kde budeme informace aktualizovat.

Z tohoto důvodu ředitel školy upravuje podmínky vzdělávání takto:

  • Výuka se na dobu neurčitou přerušuje (upravuje) a to v části teoretické i praktické. Výuka bude nahrazena e-learningem (domácí příprava v rámci platných ŠVP).
  • Vyučující budou denně zadávat samostatnou práci (samostudium) žákům dle platného rozvrhu a rozpisů učiva jednotlivých vyučovaných předmětů – aplikace Bakaláři (Domácí úkoly), Moodle.
  • Lyžařský výcvikový kurz je zrušen 10. 3. 2020 od 18 hodin (doprava zajištěna). V příštím týdnu (16. – 20. 3. 2020) LVK nebude.
  • Žáci ubytovaní v domově mládeže (Sokolov i Loket) v koordinaci s vychovateli opustí DM nejpozději do 22:00 hodin tak, aby bezpečně a bezkolizně dorazili domů. Pokud není možné dodržet tento termín, lze z DM odjet ve středu 11. 3. 2020 po snídani.
  • Žáci, kteří navštěvují kurz pro získání řidičského oprávnění, přeruší teoretickou část a sjednají si s pověřenou autoškolou individuální jízdy v režimu praktické přípravy.
  • Školní jídelna v Lokti bude uzavřena na dobu neurčitou.
  • Univerzita třetího věku (ZČU) ruší s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání kontaktní výuku.

Mimořádné opatření – uzavření základních středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

 

Menu