I na takové otázky jsme dostali odpověď na výstavě HISTORIE A SOUČASNOST POLICEJNÍCH SBORŮ NA SOKOLOVSKU. Výstavu uspořádanou Muzeem Sokolov zhlédly během měsíce června téměř všechny první ročníky maturitních oborů v rámci hodin dějepisu.

Expozice začínala dobou Rakouska – Uherska, kde si žáci uvědomili, jakou národnostní skladbu mělo v té době Sokolovsko a jak četníci svými přilbami zdůrazňovali příslušnost k městu Sokolov. Pokračovalo se tzv. První republikou, bylo možné si přečíst příběhy jednotlivých kriminálních případů té doby, připomenout si Henleinův puč a obdivovat četnické šavle. Plynule tak žáci došli až do současnosti, tipli si, kolik stojí výbava člena zásahové jednotky a zopakovali si své znalosti událostí roku 1968. Poslední částí výstavy byla expozice Městské policie Sokolov a jejich záchytné stanice. Zde se žáci setkali se skutečnými policisty a policistkami a dozvěděli se, co vše musí policista umět, jaký je obsah jeho práce, jaké musí složit zkoušky, jak se postupuje při nálezu zatoulaného psa a mnoho dalšího. Návštěva muzea byla zakončena na nádvoří zkouškou neprůstřelných vest a štítů.

Mně osobně udělali radost žáci třídy 1.PA (Dopravní prostředky + Strojírenství), kteří prokázali úžasné znalosti zbraní a přímo okouzlily historika muzea, pana Berana, který si s nimi domluvil zvláštní schůzku. Dále mě potěšili chlapci ze třídy 1.PM (Ekonomika a podnikání), kteří bez řečí a ochotně přenášeli svoji hendikepovanou kamarádku ze schodů do schodů, dokonce i do 1.patra muzea.

Mgr. Daniela Synáčová

 

Menu