Dne 1. 9. 2018 se otevírá při ISŠTE Sokolov pobočka jedné třídy Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Moravská Třebová v oboru elektrotechnika. Uchazeči o studium z řad žáků 9. tříd základních škol musí v doprovodu rodiče navštívit v úředních hodinách do 22. 2. 2018 některé z rekrutačních pracovišť AČR.

Nejbližší rekrutační pracoviště AČR v Karlových Varech mohou zájemci navštívit v sobotu 17. února od 8:00 hodin do 16:00 hodin na Krajském vojenském velitelství Karlovy Vary v ulici Počernická 553/2 (Sachrův dvůr), kde bude pracoviště otevřeno a nabídne potřebné informaci o studiu. Zájemci navíc budou mít možnost objednat se prostřednictvím pracovníků rekrutačního pracoviště AČR k lékařské prohlídce v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Prohlídka je podmínkou k podání přihlášky na vojenskou střední školu včetně detašované třídy v Sokolově.

Prostory Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov pak bude možné si prohlédnout ve středu 21. února 2018 od 9 do 17 hodin za účasti zástupců Armády ČR.

 

Podmínky a kritéria pro zájemce o studium oboru elektrotechnika v detašované třídě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje ke zřízení detašované třídy Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace.

 

 

 

Menu