Posluchači UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v Sokolově, která je finančně podporována Městem Sokolov, se také od března 2020 ocitli kvůli nouzovému stavu ve stejné situaci jako žáci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, kde probíhají přednášky.

Posluchačům nezbývá než pokračovat ve výuce z domova. Přednášející předmětů Dějiny vědy a techniky a Psychologie zaslali prostřednictvím koordinátorky posluchačům studijní materiály. Přednášející z předmětů Práce s počítačem a Astronomie nabízejí on-line výuky, které proběhly ke spokojenosti posluchačů.

Bohužel ne všichni posluchači mají technické vybavení nebo přednášející zájem tuto výuku provozovat. Budeme rádi, když si zachováme přízeň posluchačů i v této nelehké době a zájem posluchačů o nabízené předměty v příštím akademickém roce neopadne a v hojném počtu se setkáme při zápisu, který se bude konat 17. srpna 2020 od 11 hodin v budově ISŠTE Sokolov. Těšíme se na vás!

Lucie Kopková, koordinátorka U3V

Menu