V souvislosti s prodloužením nouzového stavu a zpřísněním přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES od 27. prosince 2020 bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat pro všechny žáky pouze distančním způsobem.

Povoleny jsou prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Informace k výuce od pondělí 11. ledna 2021 budou sděleny žákům a zákonným zástupcům prostřednictvím webu školy a aplikace Bakaláři, až je bude mít škola k dispozici.

Menu