Na základě změny mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se umožňuje od 26. 4. 2021:

 • praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského
  zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol 
  bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních
  předpisů),
 • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
 • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

Podmínkou pro vstup do prostor školy a účast na výuce je negativní test a zakrytí horních cest dýchacích podle aktuálního nařízení MZ. Testování na přítomnost SARS-CoV-2 proběhne ve škole před zahájením vyučování a následně pak po dalších dvou dnech výuky. Netestují se:

 • žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace a od prvního testování, kdy byla nemoc zjištěna, neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost musí doložit potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb;
 • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2, potvrzení nesmí být starší než 48 hodin;
 • žáci, kteří jsou očkovaní.

Výuka praktických předmětů bude probíhat podle rozvrhu (Bakaláři a Suplování). Informaci, které třídy se budou účastnit výuky ve škole, obdrželi žáci od svých třídních učitelů.

Menu