Od 19. 4. 2021 probíhá výuka stále distančním způsobem. Na základě mimořádného opatření MZ ČR jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině podle níže uvedených pravidel:

  • Účast na konzultacích je dobrovolná.
  • Maximální počet účastníků jedné konzultace je 6.
  • Konzultace probíhají po dohodě s vyučujícím a mimo stálý rozvrh.
  • Žák je před první konzultací v týdnu povinen podstoupit ve škole test na Covid-19 nebo se prokázat potvrzením o negativním testu nebo se prokázat potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 ne starším než 90 dnů.

Po celou dobu pobytu v prostorách školy je nutné mít zakrytá ústa a nos respirátorem.

Menu