Aktualizace 15. 5. 2020: Od 11. 5. 2020 bude probíhat příprava žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky. Účast na konzultacích je dobrovolná, je třeba dodržet pravidla ochrany zdraví vydaná MŠMT.

V pondělí 11. května 2020 bude 1. vyučovací hodinu třídnická hodina, dále budou konzultace dle rozpisů (tj. konzultace v jednotlivých předmětech se posunou na 2. až 5. vyučovací hodinu). Každý žák musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Rozdělení žáků do skupin naleznete zde.

Při vstupu do školy je snímána teplota příchozích termokamerou.

Obory ukončované maturitní zkouškouObory ukončované závěrečnou zkouškou
4.PA3.A
4.PB3.E
4.PK3.IS
4.PM3.K
4.PO3.O
4.PT3.U
4.PV3.Z

Ředitel školy upravuje přítomnost žáků v konzultačním období žáků končících ročníků od 11. 5. 2020 takto (s dílem občanské odpovědnosti žáků a zaměstnanců vzhledem k mimořádné situaci):

 • Žáci vstupují do školy jednotlivě hlavním vchodem přes turnikety a s evidencí vstupu.
 • Žáci se před školou zbytečně nemísí a neshlukují. Pro orientaci je před školou grafické řešení rozestupů.
 • Žáci prochází turnikety, kde probíhá dálkové měření teploty s monitoringem v recepci školy. Následně jdou jednotlivě do šaten, přezují se (žáci OP LO se přezují v učebně) a dle rozpisu konzultací jdou du učeben.
 • Žáci vstupují do objektu školy za obecně platných pravidel, tedy s ochranou horních cest dýchacích (dva kusy na jeden konzultační den) bez známek virové nákazy, řádně čistí a s vlastním občerstvením.
 • Žáci na první konzultační (tj. třídnické hodině) odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Třídní učitelé je prokazatelně seznámí se základními pravidly a principy docházky a organizace konzultačních hodin.
 • Žáci se minimálně pohybují po škole, nevyhledávají zbytečně žáky v jiných konzultačních skupinách. Velikost konzultační skupiny je dle metodiky MŠMT max. 15 osob. Žáci, pokud to jde, udržují přiměřené rozestupy.
 • Změnu prostředí a návyků ve skupinách je vhodné ošetřit desinfekcí, popř. mytím rukou v daném prostředí. Řádně větrat a dodržovat hygienické standardy. Žáci si vlastní použité hygienické prostředky odnáší s sebou domů nebo mimo areál školy.
 • Vyučující rozhodne, a to dle situace, prostředí, podmínek, počtu žáků, aj., zda žáci budou v rámci konzultací mít možnost sejmout ochranu horních cest dýchacích.
 • Žáci, pokud do školy jednou vstoupí v průběhu konzultačního dne a v průběhu dne odejdou, už se nesmí ten den vrátit. Přestávky jsou minimalizovány z důvodu opouštění školy. Velká přestávka je zrušena.
 • Konzultační den má obvykle 5 vyučovacích konzultačních hodin. Organizace je upravena zvláštním rozpisem (viz tabulka).
 • Prostory budou na počátku konzultačního dne čisté a připravené. V rámci možností je možné prostory desinfikovat i v průběhu dne. Desinfekční a čistící sady jsou rozmístěny po areálu školy.
 • Jakýkoliv bezpečnostní incident či spornou situaci vždy konzultovat s ředitelem školy. Jakékoliv zdravotní a jiné příznaky narušení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy jsou dle metodiky MŠMT významné.
 • Stravování škola nezajišťuje. Potřeba ubytování na domově mládeže je možná pouze se souhlasem ředitele a za upravených podmínek.
 • Ředitel školy vyžaduje naplňování obecných ustanovení týkajících se preventivních činností každého žáka i zaměstnance školy při pobytu ve škole.

 

Menu