Přihlášky k dennímu studiu se podávají do 1. března 2021. Uchazeči o studium mohou přihlášku podat osobně v kanceláři školy i v době jarních prázdnin.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022.

Menu