Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 na naší škole proběhla realizace projektu Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje z oblasti prevence HIV/AIDS s názvem Hrou proti AIDS.
Nebylo to poprvé, kdy studenti prvních ročníků absolvovali tento interaktivní projekt, který je již několikátým rokem organizován na středních školách Karlovarského kraje. Tento netradiční způsob osvojení si základních znalostí o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí a ochraně před nežádoucím těhotenstvím, se setkal u našich studentů s velkým zájmem. Studentům umožňuje přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Moderátory projektu jsou proškolení studenti gymnázia Sokolov, kteří provází jednotlivými stanovišti pod odborným dohledem pracovnice KHS KVK paní Ing. Šimurdové.

PaedDr. Zuzana Onderová

   

Menu