Žáci technických elektro oborů Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov navštívili v rámci odborné přípravy skládku odpadu u města Černošín. Při teoretické přednášce se seznámili nejen s druhovým rozlišením odpadů, ale také s jejich zátěžemi, řešením škod a systémem třídění i recyklace. Potom si sami prakticky vyzkoušeli, jak se odpady třídí a jakým procesem musí projít. Odnesli si velmi cenné poznatky o tom, jak máme v České republice dobře nastavené odpadové hospodářství a jak se dají suroviny zpětně zužitkovat. Akce, kterou tradičně podporuje Karlovarský kraj, se žákům velmi líbila a již teď přemýšlí, jak to s odpadovým hospodářstvím zařídit ve škole.

Ing. Petr Budař

Menu