Malý medailonek ze studentského života našich žáků, nyní již absolventů oboru Ekonomika a podnikání.

Aktivity, akce

Od 1. ročníku se mladí ekonomové aktivně účastnili řady celostátních charitativních akcí, např. sbírky Fondu Sidus pro nemocné děti, Českého dne boje proti rakovině, pomáhali psímu útulku, spoluorganizovali Majáles, školní akce typu Červený den, prováděli v roli hostesek při DOD…

Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici

V běžném životě nám řada dovedností usnadňuje život, pro naše žáky mezi ně patří psaní všemi deseti a minimální rychlost 220 čistých úhozů za minutu je pro ně samozřejmostí. Petr a Denisa patřili s rychlostí kolem 350 úhozů celé studium mezi nejrychlejší písaře školy a kraje. Sedmi žákům ze třídy se dokonce podařilo úspěšně složit státní zkoušku z psaní na klávesnici (možnost zkoušku složit nabízí ISŠTE Sokolov jako jediná v kraji).

 

Úspěchy v soutěžích – stupně vítězů

Ve 2. ročníku obsadily studentské společnosti této třídy 2× 3. místo v prestižních soutěžích JA Czech a díky tomu jsme se také účastnili ceremoniálu na americké ambasádě. Dva chlapci pak podnikatelský záměr JA Firmy dále rozvíjeli pod vedením mentora v krajské soutěži na téma podnikavost. V simulační podnikatelské hře TITAN skončily naše týmy až ve finále 3×, někteří žáci byli opakovaně členy vítězného krajského týmu soutěže Finanční gramotnost, ve hře o investování a správě finančního rozpočtu FinGRPlay skončila v roce 2020 třída na 2. místě v ČR a mezi jednotlivci Petr Klokočník také na 2. místě v republice.

 

JA Firmy a mezinárodní podnikatelský certifikát

Ve 2. ročníku všichni žáci oboru Ekonomika a podnikání získávají reálnou podnikatelskou zkušenost. Studentské společnosti si volí podle zájmu svých členů vlastní podnikatelský záměr a snaží se během roku získat věrné zákazníky a dosahovat zisk. Po absolvování programu a splnění dalších podmínek žáci absolvovali mezinárodní test s možností získat certifikát ESP (tzv. podnikatelský řidičák). Držitelem celosvětově uznávaného certifikátu je 5 žáků této třídy.

Studium a práce

Čtyři žáci třídy pokračují ve studiu oboru na státních VŠ (VŠE a ZČÚ), dalších 5 na VOŠ a soukromých VŠ. Ostatní našli uplatnění ve svém oboru, např. v bankách.

Menu