Český den boje proti rakovině je nejstarší sbírkou v ČR, koná se od roku 1996. Již 23. ročník veřejné sbírky organizovaný Ligou proti rakovině se uskuteční ve středu 15. května. Pro letošní rok bylo jako hlavní téma zvoleno nádorové onemocnění plic. Kvítek měsíčku lékařského má tentokrát stužku v meruňkové barvě.

I vy můžete podpořit projekty Ligy proti rakovině, a to zasláním příspěvku na běžný účet 8888 88 8888/0300, posláním dárcovské SMS nebo zakoupením kytičky za minimální příspěvek 20 Kč u dobrovolníků z naší školy. V průběhu sbírky nabídnou dobrovolníci kromě kvítku také letáčky s informacemi o prevenci rakoviny. Získané prostředky pomáhají zlepšit kvalitu života onkologických pacientů.

Za každý příspěvek předem děkujeme!

Ing. Renata Hethová

Menu