Žáci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov vyrazili ve dnech 4. a 5. května v rámci vyučování dějepisu na dvoudenní exkurzi do Polska. Doprovázely je paní učitelky Romana Berková a Daniela Synáčová, v Praze poté přibyla průvodkyně paní Renata Šlapanská.

První den byl zasvěcen středověké historii města Krakov. Žáci došli procházkou kolem řeky Visly až k hradu Wawel a před ním stojící soše draka, symbolu Krakova (viz. foto). Hrad si prohlédli zvenku a následovala cesta na Krakovský rynek (hlavní náměstí Krakova) s historickou tržnicí, radniční věží a kostelem svatého Vojtěcha z českého rodu Slavníkovců. Prohlídka pokračovala ke středověké bráně Barbakan. Po ubytování v hostelu následoval odjezd do solného dolu Wieliczka (viz. foto). Zde se žáci seznámili s historií těžby soli a dolem nachodili necelé 4 km z celkových 300 km chodeb dolu. Večer měli všichni v nohách přes 20 kilometrů.

Druhý den začal prohlídkou židovské čtvrti města Krakova, čímž se všichni naladili na návštěvu koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, která je čekala. Poté školní výprava opět dorazila ke hradu Wawel. Tentokrát si prohlédli hrad nejen zvenku. Žáci vstoupili do Katedrální baziliky svatého Stanislava a svatého Václava a vystoupali i do zvonové věže (viz. foto). A přišla poslední zastávka dvoudenní exkurze – koncentrační a vyhlazovací tábor.

„Prohlídka tábora Auschwitz-Birkenau byla pochmurná, nejvíce na nás zapůsobily hromady vlasů ostříhaných uvězněným a usmrceným ženám,“ svěřil se jeden z žáků.

Mgr. Daniela Synáčová

 

Menu