V průběhu školního roku žáci 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání absolvovali program JA Studentská firma. V předmětu PCE si formou výuky learning-by-doing vyzkoušeli podnikání, od založení společnosti až po její likvidaci. Poslední hodinu převzali v zahradě školy certifikáty za absolvování programu.

K úspěšnému zvládnutí programu gratulujeme!

Ing. Renata Hethová, Ing. Olga Strnadová

 

Menu