Žáci 1. ročníku oboru Ekonomika a podnikání pořádají tradiční burzu učebnic. Pokud chcete některou učebnici prodat, doneste ji ve dnech 24. nebo 25. června 2021 v době od 7:00 – 8:00 a 11:30 – 12:10 hodin do vestibulu školy (za recepcí). Knihy označte jménem, příjmením, třídou a cenou, za kterou chcete učebnici prodat. Prodej proběhne na začátku příštího roku, datum upřesníme.

Doufáme, že s námi pomůžete nižším ročníkům!

kolektiv žáků 1.PM

Menu