Ve středu 10. dubna se konala další veřejná beseda o knize. Role organizátorů se tentokrát ujali žáci 3. ročníku oboru Informační technologie. Tématem byla novela amerického autora Johna Steinbecka O myších a lidech. Jak již název napovídá, jedná se o dílo pojednávající o vztahu síly a slabosti. Není lehké hledat spravedlnost ve světě, kde někomu je dáno málo a někomu příliš. A co když mají příliš moci ti, kteří pro ni nemají morální předpoklady?

Žáci napříč všemi ročníky mohli přijít, poslechnout si ukázky a zajímavosti, ale také aktivně se zapojit do diskuze na některé z témat, které kniha nabízí.

Jsme rádi, že besedy nejen prohlubují čtenářské návyky našich žáků, ale také mohou sloužit jako příprava na ústní část maturitní zkoušky.

Mgr. Věra Novotná

Menu