Aktualizováno 11. 2. 2019: Výsledky přijímacích zkoušek Nanečisto 2019

 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace pořádá opět pro ty, kteří chtějí studovat na ISŠTE Sokolov, Přijímací zkoušky Nanečisto 2019. Zadání poskytuje společnost Cermat, stejně jako pro ostrou verzi. Přijímací zkoušky probíhají formou testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura.

Přijímací zkoušky Nanečisto se budou konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 15:00 hodin v prostorách nové výškové budovy ISŠTE Sokolov.

Organizace zkušebního dne

  1. Škola bude pro žáky otevřena ve čtvrtek od 14:30 hodin. Přístup do školy je výhradně z ulice J. K. Tyla (od Lobezského potoka – hlavní vchod, karuselové otevírání dveří). K dispozici bude bufet a knihovna (pro případné posezení rodičů při čekání na žáka).
  2. Ve vestibulu školy budou vyvěšené seznamy žáků ZŠ po 16 osobách do jedné učebny. K dispozici budou vyučující, kteří pomohou s orientací ve škole.
  3. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.
  4. Schéma zkušební doby včetně přípravy a přestávky na odpočinek:

15:00-15:15 administrace v učebně dle rozpisu – ČJL
15:15-16:15 testové úlohy – Český jazyk a literatura (ČJL)*
16:15-16:25 ukončení administrace testů – ČJL
16:25-16:45 přestávka na odpočinek
16:45-17:00 administrace v učebně dle rozpisu – MAT
17:00-18:10 testové úlohy – Matematika (MAT)*
18:10-18:20 ukončení administrace testů – MAT

*Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají časový limit pro konání testů prodloužen.

Menu