Odměna za produktivní činnost za červen (výplaty žáků odborného výcviku) se vyplácí dne 24. 7. 2020 v době od 10:00 do 14:30 hodin v pokladně školy. Následující dny v době od 7:00 do 14:30 hodin.

Nevyzvedne-li si žák výplatu v daném měsíci, požádá písemně o vyplacení odměny v následujícím výplatním termínu.

Menu