Odměna za produktivní činnost za červen (výplaty žáků odborného výcviku) se vyplácí dne 25. 7. 2022 v době od 12:00 do 14:30 hodin v pokladně školy.

Nevyzvedne-li si žák výplatu v daném měsíci, požádá písemně o vyplacení odměny v následujícím výplatním termínu.

Menu