Odměna za produktivní činnost za listopad (výplaty žáků odborného výcviku) se vyplácí dne 20. 12. 2019 v době od 10:00 do 14:30 hodin v pokladně školy.

Nevyzvedne-li si žák výplatu v daném měsíci, požádá písemně o vyplacení odměny v následujícím výplatním termínu.

Menu