Povolené pomůcky pro didaktické testy může žák odevzdat ke kontrole do 26. května 2020:

  • Cizí jazyky: Mgr. Kateřina Vycpálková, kabinet č. 1509
  • Matematika: Mgr. Ivana Pitrová, kabinet č. 1714
  • Český jazyk: Mgr. Ivana Sochůrková, kabinet č. 1610

Každá odevzdaná pomůcka musí být jasně a viditelně označena jménem a příjmením.

Menu