Kdy

  • 7. října 2021 v době od 9 do 17 h.

Vstup do školy

  • hlavním vchodem (od Lobezského potoka)
  • přes zahradu (z ulice Jednoty, naproti sportovní hale).
Menu