V pondělí 4. 11. 2019 se žáci prvních ročníků oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Informační technologie naší školy zúčastnili akce ˮHrou proti AIDSˮ. Naučný program, který proběhl v rámci primární prevence vzniku sociálně patologických jevů, připravila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje. V průběhu akce si žáci osvojili základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a také se museli zamyslet nad vlastními postoji a chování v možných rizikových situacích.

Organizátorům děkuji za perfektní přípravu i realizaci akce a žákům za její hladký, kultivovaný průběh.

Mgr. Tomáš Mašek, metodik primární prevence ISŠTE Sokolov, p. o.

Menu