Dne 6. listopadu 2019 se významný počet zaměstnanců ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace připojuje k celostátní stávce pedagogů, není proto možné zajistit řádně a ekonomicky výuku. Proto ředitel školy uděluje na 6. 11. 2019 volno (netýká se žáků na venkovních pracovištích v hodinách odborného výcviku).

Menu