Obory ukončované závěrečnou zkouškou

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Elektrikář

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Elektrikář

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Obory ukončované maturitní zkouškou

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Dopravní prostředky

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Dopravní prostředky

 

Menu